Priser

Vores priser gældende for spulevogn som løser mere end 95% af alle kloakproblemer

Udkald mandag – torsdag 07.00 – 16.00

Fredag 07.00 – 14.00

Kun kr. 950,- pr. Time

Vagtudkald mandag – torsdag 16.00 – 07.00. Fredag efter 14.00 samt alle weekend og helligdage

Kun kr. 2.200,- incl. 1 time eller kun kr. 2.500,- for 1,5 time

(Efterfølgende timepris kun kr. 950,-) afregnes pr. Påbegyndt kvarter.

Rodskæring og fræsning 100-150 mm kr. 1.150,- pr. time

TV-Inspektion med spuling og rapport på e-mail

Kun kr. 1.995,-

Lokalisering af skjult brønd incl. eventuelt af/påmontage toilet eller renselem. Indbefatter TV, spuling, søgning med sonde.

Kun kr. 2.495,-

Leje af dykpumpe med opstilling/nedtagning: Kr. 1.495,- + døgnleje af pumpe kr. 95,- pr. døgn.

Alle priser er incl. moms, miljø, brændstof og vand.