Huskøb kloak

Når der skal købes hus, så er der rigtigt mange ting at tænke på. Alle vil gerne købe sig til drømmen om et godt og solidt hus. Dette skal for de fleste danne rammen om et godt fundament de næste mange år.

Som huskøbere kigger man på tilstandsrapporten, energi attest m m Men de færreste tænker på hvad der ligger under jorden.

Det gør kloakkerne. Disse er ikke indbefattet af tilstandsrapporten. Derfor kan det være en rigtig god ide med en TV-INSPEKTION af kloakkerne, inden man sætter sin underskrift på en købsaftale. Det kan også skabe et forhandlingsgrundlag, hvis der er noget ved kloak, som ikke er helt i orden. Det kan være kloakkens tilstand, skjulte rensebrønde m.m.

En TV-INSPEKTION er også en god ting for sælger. Da eventuelle fejl kan rettes inden et salg.

En TV-INSPEKTION koster kr. 1.995,- incl. Moms. Omfatter spuling, TV, rapport på mail.