Kategorier
Akut Kloakservice

Ekstreme vejrforhold….

Vi har oplevet flere ekstreme vejrforhold i 2023. Og nu hvor vi er i starten af 2024, er der opstået endnu et af slagsen. Først ekstremt nedbør og derefter hård frost.

Tusinder har oplevet hvad det kan gøre ved deres boliger, haver m.m. Men nu er der et helt andet scenarie der dukker op.

Alt det vand der er i jorden og på overfladen fryser nu til is. Vand der fryser til is udvider sig 10%. Dette kan skubbe til fundamenter, tagnedløbsbrønde, overfladebrønde, lyskasser, kælderskakter m.m.

Hvordan kan vi sikre os i fremtiden?

Der findes ingen 100% løsninger. Men man kan gøre meget for at aflede f.eks tagvand og overfladevand væk fra grunden. Også opstigende kloakvand kan man sikre sig i mod.

Nogle kan lave afledning i form af faskiner på egen grund og få højvandslukke på spildevandsledninger. For dem der har kælder, kan det være en god ide, at få installeret en grundvandspumpe. Få sikret eventuelle gulvafløb med højvandslukke.

Det kan være svært at overskue hvad der skal til for den enkelte husejer. Vi vil gerne hjælpe med at rådgive jer til den mest optimale løsning.

Vi råder over et stort netværk af pålidelige håndværkere som kan hjælpe dig sikkert i mål med fremtidens klimaudfordringer.

Ring trygt til os på 23 27 21 47.